Gedragscommissie PSV

21-2-2018 / 10:00
Onderwerp
Incidenten met supporters kunnen een negatief effect veroorzaken op het imago van PSV. Dat geldt zowel nationaal als internationaal. Bij de afhandeling van incidenten met supporters zijn vaak meerdere partijen betrokken. Naast uiteraard PSV zijn vaak ook KNVB, UEFA, Politie en Openbaar Ministerie betrokken.
Incidenten leiden tot straffen voor de supporters en/of PSV. Elk incident heeft zijn eigen specifieke gevolgen. Bij ernstige incidenten zoals het rookbommen-incident is er geen twijfel over de aanpak. PSV zal samen met politie en justitie zulke zaken oppakken. Dat is zo en dat blijft zo. Bij minder ernstige incidenten kan een ander systeem van sancties mogelijk eerder en beter toegepast worden met als resultaat dat supporters hun gedrag eerder aanpassen. Vanuit PSV Klankbord is daarom in nauw overleg met PSV gewerkt aan een concept “Gedragscommissie PSV”.
   
Wat is er gedaan door PSV Klankbord?
Het idee voor dit concept is ontstaan eind 2016. Het is een gezamenlijk idee van PSV en alle leden van PSV Klankbord. Een subcommissie van PSV Klankbord heeft op verschillende momenten samen met diverse mensen binnen PSV gewerkt aan een voorstel voor een andere en betere afhandeling van incidenten. De subcommissie bestond uit vier supporters met een totaal verschillende achtergrond, maar wel met gedegen relevante kennis en ervaring.
Eind december 2017 is het voorlopige resultaat gepresenteerd. Er ligt een voorstel “Gedragscommissie PSV’ met veel duidelijkere regels, heldere procedures en met de nadruk op gedragsverandering.

Wat is het vervolg?
Het voorstel wacht op een definitieve goedkeuring van alle betrokken partijen binnen en buiten PSV. De verwachting is dat in de eerste helft van 2018 overeenstemming wordt bereikt met alle partijen. PSV zal dan de details van ‘Gedragscommissie PSV’ bekend maken. Zodra meer informatie beschikbaar is zal PSV Klankbord daarvan melding maken.
PSV Klankbord heeft vanuit ‘de PSV-supporter’ een bijdrage geleverd aan dit langlopende project. PSV Klankbord beschouwt het project als een belangrijke stap voorwaarts in de onderlinge samenwerking tussen supporters en PSV bij de afhandeling van incidenten.